Felelős Cégvezetés

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Hatályos: 2022.02.01.

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – MEDIA TODAY KFT. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.feleloscegvezetes.hu honlapon keresztül nyújtott pénzügyi tanácsadói szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, később utólag nem férhető hozzá, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, mely a „Felelős Cégvezetők Clubja” magatartási kódexre is utal.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://feleloscegvezetes.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://feleloscegvezetes.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Media Today Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A., adószáma: 24113096-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-991044, nyilvántartja a  Budapesti Törvényszék Cégbírósága, MNB nyilvántartási száma: 221061600187  elérhetőségek: info@feleloscegvezetes.hu, (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott pénzügyi tanácsadói szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 1. A Szolgáltató adatai, elérhetőségei

A Szolgáltató weboldalának megnevezése: www.feleloscegvezetes.hu

1.1. Cégadatok

Cégneve: Media Today Korlátolt Felelőségű Társaság
Székhelye:1136 Budapest, Tátra utca 5/A.
Cégjegyzék száma: 01-09-991044
Adószáma: 24113096-2-41
MNB nyilvántartási száma: 221061600187
Törvényes képviselőjének neve: Fieraru Gábor János
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai

név: UNAS Online Kft.
székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
e-mail cím: unas@unas.hu

1.3 Egyéb elérhetőségek

weboldal: www.feleloscegvezetes.hu
Telefon: +36 20 408 4888
Email: info@feleloscegvezetes.hu

1.4. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató általános tájékoztatásra, illetve a jelen ÁSZF-fel, a Felelős Cégvezetés Clubjának a regisztrációjával és annak működésével, illetve a Szolgáltató által szervezett rendezvényekkel, eseményekkel, és egyebekkel kapcsolatos kérdések kezelésére Ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) üzemeltet.

Ügyfélszolgálat címe: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22.
Ügyfélszolgálatának telefonszáma: +36 70 145 5052
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@feleloscegvezetes.hu


Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 09.00-17.00
kedd: 09.00-17.00
szerda: 09.00-17.00
csütörtök: 09.00-17.00
péntek: 09.00-17.00
szombat: nincs ügyfélfogadás
vasárnap: nincs ügyfélfogadás

 1. Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Felelős Cégvezetés” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható pénzügyi információkat és tanácsokat oszt meg a Szolgáltatás ügyfeleivel (a továbbiakban: „Ügyfél”). A Szolgáltatás célja, hogy az Ügyfeleket megismertesse a pénzügyi piac legújabb trendjeivel és megtakarítási lehetőségeivel. Továbbá a Szolgáltató meglévő és leendő ügyfeleinek, partnereinek lehetőséget biztosít Felelős Cégvezetők Clubjába ingyenes tagságra (továbbiakban FCC). A Szolgáltató FCC tagoknak a Felelős Cégvezetés weboldalán belül egy üzleti platformot működtet, ahova minden cégvezető, cégtulajdonos ingyenesen regisztrálhat. Az FCC klubtagok a Szolgáltató által szervezett számos üzleti találkozókon vehetnek részt, a platform segítségével egymás között B2B üzlet kapcsolatokat alakíthatnak ki. Az FCC klubtagok számára az FCC Etikai kódex alapelvei az irányadóak. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az FCC tagságban csak és kizárólag minősített tagok legyenek, így az oldalon való regisztrációval az Ügyfél csak akkor lesz FCC tag, amikor azt a Szolgáltató elektronikus levélben visszaigazolja azt az Ügyfélnek.

 1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján az Ügyfél megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében az Ügyfél igényeinek megfelelő konstrukciók meghatározására. A szerződés tárgyát képezi a tanácsadás. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a MEDIA TODAY KFT., aki a megbízást kifejezetten elfogadja. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” és vagy a „Regisztrálok” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért aMEDIA TODAY KFT. egyetemlegesen felelős. A Szolgáltató a MetLife Europe d.a.c. Magyarország szerződött partnere.

 1. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, az Ügyfél által a www.feleloscegvezetes.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. Az Ügyfél jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 1. Regisztráció, jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat, ide értve a „Felelős Cégvezetők Clubjába” való ingyenes regisztrációt is haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. Az Ügyfél a regisztrációval egyidejűleg elfogadja a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatát, valamint az „Felelős Cégvezetők Clubjának” etikai kódexét, melyet betartását magára nézve kötelezően betartja.

5.1. Regisztráció folyamata

Az Ügyfél elsőkörben egy elsőlépéses egyszerűsített regisztrációs folyamatot kezdeményezhet a Felelős Cégvezetés weboldalán, ahol a regisztráció folyamán meg kell adni a felhasználónevet, email címet, telefonszámot és a jelszót. Fontos, hogy a regisztráció folyamatában az Ügyfélnek meg kell adnia az általa képvisel cég nevét. Ezt követően az Ügyfélnek el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), valamint az Adatkezelési Szabályzatot és az Etikai Kódexet. Ennek hiányában a regisztráció nem valósulhat meg! Az ügyfél a megadott email címére kap egy visszaigazoló emailt. Ezen regisztráció elvégzését követően az Ügyfél el tudja kezdeni a saját cégének a regisztrációját és a cég profil oldalának kialakítását.

5.2. Cég regisztrációja, cég profil oldalának kialakítása

A jelen ÁSZF 5.1. pontjában leírt elsőlépéses egyszerűsített regisztrációt követően az Ügyfél hozzákezdhet a cége regisztrációjához és a cége profil oldalának kialakításához. Fontos, hogy a kötelező elemeket – cég teljes neve, adószáma, cégjegyzékszáma, kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe – ki kell tölteni. Továbbá javasoljuk, hogy töltsön fel profil képet, amely lehet a cége logója, borító képet, valamint pár mondatban mutassa be a cégét, hogy mivel foglalkoznak, milyen szolgáltatásokat kínálnak az ügyfeleiknek, a térkép keresőben adják meg pontos címüket, valamint a galériába töltsenek fel képeket. Egy cégprofil minél jobban ki van töltve, annál nagyobb bizalmat kelthet leendő partnereibe, ügyfeleibe. Az FCC tagok tudomásul veszik, hogy a platformon belül alkalmazható egyes szolgáltatásokat csak és kizárólag szerződött ügyfeleink vehetik ingyenesen igénybe.

5.3. Etikai kódex

Az FCC tag magára és az általa képviselt cégre nézve az FCC Etikai kódexét elfogadja, és az betartja, betartatja. Az FCC tagok a platformon belül használható cégadatbázist csak és kizárólag B2B üzletszerzésre használhatják. Az ott szereplő cég adatokat harmadik félnek nem adhatják ki, azt nem értékesíthetik harmadik félnek. Amennyiben az Ügyfél az FCC tagsága során a cégadatbázissal visszaél és az Etikai kódexben leírtakat megsérti, úgy a Szolgáltatónak joga van az Ügyfél FCC tagságát felfüggeszteni, súlyos  etikai visszaélés miatt pedig azonnal megszüntetni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az FCC tagságon belül a Szolgáltatónak kizárólagos joga van a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2. illetve 3. pontjában leírtak gyakorlására.

Az Etikai kódex az alábbi oldalon érhető el: https://feleloscegvezetes.hu/etikakodex/

 1. Szerzői jogok

6.1. Miután a feleloscegvezetes.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a feleloscegvezetes.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

6.2. A feleloscegvezetes.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

6.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

6.4. Tilos a feleloscegvezetes.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a jovotervezesokosan.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

6.5. A feleloscegvezetes.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

6.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 1. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 1. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 1. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 1. Panaszkezelés

Az Ügyfél panaszaival és vitarendezés érdekében elsősorban a Szolgáltatóho közvetlenül is fordulhat. A Szolgáltató mindent elkövet a problémák mielőbbi megoldása és a vitás kérdések békés úton történő rendezése érdekében. Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF 1.3. pontjában rögzített elérhetőségeken terjesztheti elő.

10.1. Jogorvoslat

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozással való tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó az alábbi hivatalokhoz nyújthatja be panaszát.

 1. a) Budapesti Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya

cím: 1051 Budapest, Sas u. 19.

postacím: 1364 Budapest, Pf. 144

telefon: 06 1 4502598

e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

holnap: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

 1. b) Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 1. Egyéb rendelkezések

11.1. A Szolgáltató által üzemeltetett jovotervezesokosan.hu weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalakon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalakra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatás teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

11.4. Ügyfél a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az  Adatvédelmi szabályzat itt érhető el:

11.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalakon való megjelenést követő 8. napon lép hatályba és a hatályba lépését követően adott ügyfél-megrendelések alapján létrejött jogviszonyokban alkalmazandó. Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató regisztrált ügyfeleit a módosítás hatályba lépés előtt 8 nappal, a módosítással érintett rendelkezések megjelölésével a regisztrált e-mail címre küldött email útján értesíti. Amennyiben Szolgáltató az Ügyfelet a jelen pont szerint az ÁSZF módosításáról tájékoztatta és az Ügyfél regisztrációját a módosítás hatályba lépéséig nem szüntette meg, Szolgáltató ezt úgy tekinti, hogy az Ügyfél az ÁSZF módosításához hozzájárult.   

11.6. Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre.

11.7. Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheti meg.

 

Kapcsolat

felelős cégvezetés

1138 Budapest, Népfürdő utca 22.
Email: info@feleloscegvezetes.hu